Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỬ NGHIỆM

(cg. test, tet), 1. (tiêu chuẩn hóa), hành động tiến hành một hoặc nhiều hoạt động kĩ thuật bao gồm việc xác định các đặc tính của một sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ đã cho theo một thủ tục đã định.

2. (giáo dục, kinh tế, y), x. Test.