Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CƠN VẮNG

(tk. vắng ý thức) x. Vắng ý thức.