Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHUYỂN KĨ XẢO

quy luật hình thành và vận hành kĩ xảo, thể hiện ở ảnh hưởng tốt của kĩ xảo cũ đối với sự hình thành kĩ xảo mới (vì thế, còn được gọi là "cộng" kĩ xảo). Vd. người đã biết một ngoại ngữ, học ngoại ngữ thứ hai thấy dễ hơn, nhanh hơn trước so với người học ngoại ngữ lần đầu. Điều kiện quan trọng để xuất hiện CKX là sự giống nhau về cấu trúc của kĩ xảo cũ và kĩ xảo mới. Trái ngược với CKX là giao thoa kĩ xảo (x. Giao thoa kĩ xảo).