Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỔ TÚC VĂN HOÁ

ngành học cho người lớn tuổi và thanh thiếu niên không có điều kiện đến trường phổ thông, nhằm giúp cho người học đạt được trình độ học vấn phổ thông (cơ sở, trung học) hoặc kiến thức về ngành nghề. BTVH được tiến hành trong hệ thống các loại trường tập trung và tại chức, hoặc các lớp chuyên đề, các lớp học giáo dục từ xa, gọi chung là giáo dục bổ túc. Ngành BTVH Việt Nam ra đời từ 1954 và ngày càng phát triển.