Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RỐI LOẠN NGÔN NGỮ

một trong các rối loạn tâm thần, thần kinh, bao gồm các biểu hiện mất cảm giác ngôn ngữ, bệnh mất ngôn ngữ vận động, tật nói ngọng, tật viết sai..., có khi có một trong các rối loạn này, có trường hợp bị hỏng ngôn ngữ hoàn toàn.