Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG TRUYỀN GIÁO

    trường ra đời cùng với sự phát triển của các tôn giáo; là nơi đào tạo, giảng giải, tuyên truyền về lí luận, lễ nghi của các tôn giáo. Các tôn giáo có hệ thống TTG sớm là Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo... từ sơ cấp đến đại học. Trường sơ cấp mở ra ở các địa hạt (cơ sở) do cha cố, các sư ở các chùa lớn trực tiếp đảm nhận. Nhiệm vụ chủ yếu ở các trường dòng là giảng đạo, giảng kinh, giảng giải về sự tích, lịch sử tôn giáo, cách thức tổ chức lễ nghi, tuyên truyền về lòng từ bi của các đấng thần linh, Thượng đế, vv. Cao hơn nữa, đạo phái ở mỗi quốc gia có thể có tới đại học, viện nghiên cứu. Loại trường này có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo cha xứ, phật tử, nghiên cứu lí giáo. Do ảnh hưởng của sự tiến bộ khoa học công nghệ, TTG ngày nay không phát triển mạnh như thời kì trung cổ.