Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG THIẾU NHI VÙNG CAO

    trường nội trú cho con em dân tộc ít người (Chỉ thị Ban Bí thư 128/TW ngày 21.2.1959), do Nhà nước tài trợ, quản lí, thường đặt ở tỉnh lị hoặc thị trấn huyện.