Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC THỜI NÔ LỆ

nền giáo dục đầu tiên chuyển từ cộng sản nguyên thuỷ (không giai cấp) sang giáo dục xã hội có giai cấp; phát triển sớm ở Trung Quốc (gần 3 nghìn năm tCn.), Ai Cập (2 nghìn năm tCn.) phát triển nhanh ở Hi Lạp, La Mã cổ đại (800 năm tCn.). Có đặc điểm: 1) Đa số quần chúng bị tước bỏ quyền hưởng thụ giáo dục và phát triển. Bọn thống trị chiếm đoạt, hưởng thụ giáo dục và biến thành phương tiện tinh thần thống trị giai cấp. 2) Một bộ phận nhỏ xã hội làm công tác giáo dục chuyên biệt (thầy giáo là tầng lớp trí thức xã hội ra đời, thường là tăng lữ). 3) Hình thành lí luận giáo dục, bắt đầu xuất hiện tình trạng lí luận tách rời thực tiễn cuộc sống. 4) Tổ chức giáo dục, đào tạo có cơ quan chuyên biệt phụ trách (nhiều nơi do nhà thờ đảm nhận).