Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC HỌC ĐẶC BIỆT

chuyên ngành trong khoa học giáo dục, nghiên cứu các đặc điểm phát triển tâm sinh lí, các quy luật giáo dục, giáo dưỡng đối với những trẻ em có khuyết tật về tâm lí và thể chất. Có nhiệm vụ: 1) Nghiên cứu và phát hiện các quy luật khách quan về sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ có tật. 2) Xác định cấu trúc của khuyết tật và khả năng phục hồi, bù trừ ở các trẻ có tật. 3) Luận chứng về nguyên nhân phân loại để tiến hành giáo dục theo từng loại tật. 4) Phát hiện những đặc điểm trong đời sống và hoạt động của trẻ có tật. 5) Xây dựng được các nguyên tắc dạy - học và giáo dục có hiệu quả. 6) Xây dựng hệ thống nguyên tắc tổ chức các hoạt động thực hành nhằm khôi phục các chức năng cũng như tạo điều kiện để trẻ có tật tham gia vào các hoạt động chung, kể cả hoạt động sản xuất mang tính chất nhân đạo. Ở Việt Nam, từ 1975, chính thức có bộ phận nghiên cứu giáo dục trẻ mù và sau đó giáo dục trẻ câm điếc thuộc Viện Khoa học Giáo dục.