Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỚP CHUYÊN

hình thức tổ chức dạy học nhằm tập trung việc đào tạo những học sinh có năng khiếu về một môn học, kĩ thuật nhất định, để phát hiện nhân tài của đất nước thông qua các giáo trình chuyên sâu và nâng cao. LC đầu tiên của Việt Nam hình thành từ năm học 1965 - 66 với LC toán 8 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và LC toán 8 tại Trường phổ thông cấp 3 Xuân Đỉnh Hà Nội. Hiện nay trên phạm vi cả nước, đã hình thành hệ thống LC từ lớp 4 - 12 gồm các bộ môn văn, toán, lí, hoá, ngoại ngữ. Từ các LC, đã hình thành các đội tuyển quốc gia tham dự các kì thi quốc tế về toán, tin học, vật lí, ngoại ngữ. Từ 1997, các LC chỉ được tổ chức ở trường trung học phổ thông.