Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FERIE A.

(Adolphe Ferrière; 1879 - 1960), nhà giáo dục học Thuỵ Sĩ đầu thế kỉ 20, thành lập trường thực nghiệm đầu tiên ở Glarixec (Glarisegg; Thuỵ Sĩ), Văn phòng Quốc tế các nhà trường mới (1899) và Liên đoàn Quốc tế các nhà trường mới ở Cale (Calais; 1921). Chủ trương phát huy tính chủ động, thức tỉnh hứng thú của trẻ và chuẩn bị cho chúng tham gia hoạt động trong cuộc sống. Tác phẩm: "Chúng ta hãy biến đổi nhà trường" (1920), "Chế độ tự quản của học sinh" (1921), "Nhà trường hoạt động" (1920).