Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆU ĐOÀN

(tên đầy đủ: hiệu đoàn học sinh), tổ chức quần chúng của học sinh trong trường trung học sau Cách mạng tháng Tám và trong Kháng chiến chống Pháp. Cả trường tổ chức thành một HĐ. Ban Chấp hành Hiệu đoàn tham gia quản lí nhà trường với tư cách thay mặt cho tập thể học sinh. Sự có mặt của HĐ trong nhà trường đã có tác dụng dân chủ hoá quản lí nhà trường. HĐ đã có nhiều thành tích động viên học sinh học tập và tham gia hoạt động trong và ngoài trường: lao động, tòng quân, tham gia công tác xã hội... Từ 1956, HĐ không tồn tại nữa. Việc tập hợp, động viên học tập và công tác học sinh trong trường trung học giao cho tổ chức Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (ngày nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).