Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XUKHÔMLINXKI V. A.

    (Vasilij Aleksandrovich Sukhomlinskij; 1918 - 70), nhà sư phạm Xô Viết, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Liên Xô. Đã vận dụng lí luận, kinh nghiệm giáo dục xã hội chủ nghĩa vào hoàn cảnh cụ thể, đào tạo nhiều học trò, đóng góp nhiều lí luận, kinh nghiệm giáo dục thế hệ trẻ Xô Viết. Trong quá trình giáo dục, ông quan tâm đặc biệt tới sự cân đối hài hoà giữa sự phát triển xúc cảm, tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mĩ với sự phát triển trí tuệ, thể chất, năng lực hoạt động xã hội, giao tiếp, kĩ năng lao động nghề nghiệp, kĩ thuật, ý thức công dân xã hội chủ nghĩa, vv. Ông đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa quá trình giáo dục và tự giáo dục, chủ đạo tác động của nhà sư phạm với chủ động, tự quản rèn luyện của học sinh và tập thể học sinh, giải quyết hợp lí giữa giáo dục tập thể và giáo dục cá nhân. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm phối hợp các lực lượng giáo dục xã hội, gia đình, nhà trường, tận dụng những điều kiện xã hội, tự nhiên vào quá trình giáo dục thế hệ trẻ. Những tác phẩm giáo dục chủ yếu: "Giáo dục con người chân chính như thế nào", "Giáo dục cộng sản đối với lao động", vv.