Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG NHẤT HOÁ

cơ chế tâm lí trong đó cá nhân ít nhiều vô ý thức, tỏ ra giống với một cá nhân khác (về bề ngoài như ăn mặc, dáng điệu, hay bên trong như tư tưởng, tình cảm, định hướng, giá trị, chuẩn mực, lí tưởng, vai trò, vv.) hoặc có xu hướng hoà nhập vào nhóm, chấp nhận quan điểm, hứng thú, quyền lợi của nhóm. ĐNH có tác dụng quan trọng trong việc học tập, giáo dục và hình thành nhân cách của trẻ em (đôi khi cả người lớn).