Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG SƯ PHẠM

    trường đào tạo giáo viên cho các trường phổ thông. Bao gồm: trường đại học sư phạm đào tạo giáo viên phổ thông trung học, và một số loại hình giáo viên cấp dưới (như tiểu học, mẫu giáo ở trình độ đại học); trường cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên dạy phổ thông cơ sở, trung học cơ sở và giáo viên ở trình độ cao đẳng; trường trung học sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học. Ngoài ra, còn có trường sư phạm (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng) đào tạo cô nuôi dạy trẻ và giáo viên mẫu giáo.