Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔKYÔ

    trường đại học tổng hợp quốc lập của Nhật Bản. Thành lập năm 1877. Thời kì đầu, trường gồm 4 khoa chuyên ngành: Luật, Khoa học Tự nhiên, Văn khoa và Y học. Các khoa học 4 năm, riêng Khoa Y học học 5 năm. Sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp nhận bằng cử nhân. Năm 1886, Chính phủ Minh Trị ban hành "Pháp lệnh đại học đế quốc" và tiến hành cải tổ TĐHT, đổi tên thành Trường Đại học Đế quốc. Trường gồm có 6 trường đại học chuyên ngành: Luật học, Khoa học Tự nhiên, Văn khoa, Y học, Công nghiệp, Nông nghiệp và Viện Nghiên cứu sinh. Năm 1897, trường đổi tên thành Trường Đại học Đế quốc Tôkyô. Năm 1918, sau khi ban hành "Pháp lệnh đại học", trường chuyển chế độ đại học chuyên ngành (áp dụng từ năm 1886) sang chế độ khoa chuyên ngành, thành lập thêm khoa Kinh tế học. Sau Chiến tranh thế giới II, Nhật Bản tiến hành cải cách giáo dục. Năm 1947, Trường Đại học Đế quốc Tôkyô, đổi tên thành TĐHT và cải cách thể chế, bộ máy của trường, thành lập thêm khoa Giáo dưỡng và khoa Giáo dục. Năm 1953, xây dựng Viện Nghiên cứu sinh theo thể chế mới để đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Năm 1958, thành lập thêm khoa Dược học. Trường có 10 viện: Giáo dưỡng, Văn, Giáo dục, Luật, Kinh tế, Khoa học Tự nhiên, Y, Dược, Công nghiệp, Nông nghiệp. Ngoài ra, Trường còn có 14 cơ quan nghiên cứu và 3 bệnh viện trực thuộc. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đã trở thành các nhà lãnh đạo, quản lí trong các bộ ngành của Chính phủ Nhật Bản.