Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUỐC HUY

biểu trưng của một nước, thường sử dụng các chất liệu như vải, gỗ, kim loại, chất dẻo... làm nền, trình bày các hoạ tiết để mô tả một số đặc điểm, tính chất riêng của nước ấy. QH thường được treo ở các công sở, hoặc chụp và in (theo mẫu thu nhỏ) ở các văn bản nhà nước.

Ở Việt Nam, “Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1959” quy định: “Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng cưa và dòng chữ: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam các năm 1980, 1992, 2002 tiếp tục quy định: “Quốc huy nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng cưa và dòng chữ: Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.