Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

đường nét và hình ảnh của không gian đô thị tạo nên do sự phối hợp giữa kiến trúc với các yếu tố thiên nhiên có tác dụng gây ấn tượng và cảm xúc thẩm mĩ đối với con người.