Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIẾT KẾ MÔĐUN

(A. module design), một công đoạn trong quá trình thiết kế hệ thống phần mềm trong đó chỉ rõ việc thiết kế chi tiết cho từng môđun trong hệ thống. Quá trình TKM này tuân theo khuôn khổ chung của thiết kế kiến trúc, xử lí dữ liệu dựa trên cơ sở thiết kế dữ liệu và thực hiện trao đổi thông tin với các môđun khác hay hệ thống khác, hay với người dùng trên cơ sở thiết kế giao diện.