Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ACM

(A. Association for Computing Machinery – Hội Khoa học về Máy tính), hội chuyên ngành, thành lập năm 1947 tại Hoa Kì. ACM rất có uy tín về trình độ khoa học kĩ thuật cao, xuất bản nhiều tạp chí có tiếng, tổ chức hoặc tài trợ cho nhiều hội nghị khoa học có trình độ cao về máy tính và tin học.