Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VĂN BẢN GỐC

  văn bản ghi nhận một sự kiện pháp lí, xác nhận một hành vi pháp lí, từ đó phát sinh các quan hệ pháp luật, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và trong trường hợp mà pháp luật quy định, có chứng thực của công chứng nhà nước hoặc uỷ ban nhân dân có thẩm quyền.