Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

 một loại ngân hàng thương mại quốc doanh, chuyên kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng, chủ yếu là trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Nhiệm vụ: huy động vốn để cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; chiết khấu thương phiếu; tổ chức thanh toán cho khách hàng thông qua các phương tiện như séc, lệnh chi; phát hành trái phiếu, cổ phiếu cho các xí nghiệp trong và ngoài nước; cầm cố bất động sản và động sản; mua bán, chuyển nhượng và cất giữ các chứng khoán; kinh doanh ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý; bảo lãnh cho khách hàng khi vay vốn; làm công tác dịch vụ tài chính; xây dựng các dự án đầu tư.