Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÒN GAI

thị xã tỉnh lị tỉnh Quảng Ninh. Từ 27.12.1993, trở thành thành phố Hạ Long. X. Hạ Long (thành phố).