Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀM YÊN

huyện trung du ở phía tây nam tỉnh Tuyên Quang. Diện tích 846,3 km2. Gồm 1 thị trấn (Tân Yên huyện lị), 17 xã (Yên Thuận, Bạch Xa, Minh Khương, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Hương, Yên Lâm, Tân Thành, Bình Xa, Nhân Mục, Thái Sơn, Thái Hoà, Bằng Cốc, Thành Long, Đức Ninh, Hùng Đức, Yên Phú). Dân số 100.100 (1999), gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp, độ cao trung bình 500 - 600 m. Sông Lô chảy qua giữa huyện từ phía tây - bắc xuống đông - nam. Trồng chè, sả, lúa. Chăn nuôi: trâu, bò, dê. Khai thác tre, nứa cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp giấy sợi. Giao thông: quốc lộ số 2 chạy qua. Trước 1975, thuộc tỉnh Tuyên Quang; từ 1975 thuộc tỉnh Hà Tuyên; từ 7.1991, thuộc tỉnh Tuyên Quang.