Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÍ TƯỢNG HẢI DƯƠNG

bộ môn khí tượng học nghiên cứu các quá trình khí quyển trên biển (đại dương), chịu ảnh hưởng của bề mặt biển và có ảnh hưởng đến chế độ biển. Vd. ảnh hưởng của gió đến dòng chảy hay sóng, hiện tượng thời tiết trên biển, hoàn lưu đại dương và hoàn lưu khí quyển, trao đổi biển - không khí, vv. KTHD phục vụ các ngành công nghiệp đánh cá, đóng tàu, hàng hải, khoan dầu khí trên thềm lục địa, vv.