Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀ TIÊN

huyện thuộc tỉnh Kiên Giang. Từ 21.4.1999, đổi tên thành huyện Kiên Lương (x. Kiên Lương).