Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỢN MƯỜNG KHƯƠNG

lợn miền núi, nuôi nhiều ở vùng Mường Khương, Bát Sát (Lao Cai). Khung xương to, mình lép, tai to và rủ che kín mặt. Hướng kiêm dụng. Lông đen tuyền, có con đốm trắng ở trán, bốn chân và đuôi. Thành thục muộn. Sinh sản kém, đẻ ít con. Thích nghi trên vùng cao. Năng suất thấp.