Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THƯ VIỆN HUYỆN LÝ NHÂN

mô hình thư viện tiên tiến cấp huyện của tỉnh Hà Nam và cả nước. Thành lập năm 1961, ban đầu có 1.200 bản sách và 12 loại báo, tạp chí. Hiện nay (2004), có cơ sở vật chất khang trang với 15 nghìn bản sách và 35 loại báo, tạp chí. Hằng tuần phục vụ tại chỗ cho trên 500 lượt độc giả. Mỗi năm luân chuyển hơn 20 nghìn lượt sách, báo. TVHLN còn mở rộng hoạt động phục vụ bạn đọc như tổ chức chi nhánh thư viện lưu động, tổ chức xe sách đi phục vụ lưu động, đẩy mạnh việc tuyên truyền sách báo với nhiều hình thức. Được đánh giá là thư viện có nhiều thành tích trong phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở địa phương.