Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÝ NHÂN

huyện ở phía đông tỉnh Hà Nam. Diện tích 164 km2. Gồm 1 thị trấn (Vĩnh Trụ, huyện lị), 22 xã (Hợp Lý, Văn Lý, Chính Lý, Nguyên Lý, Công Lý, Đức Lý, Đạo Lý, Chân Lý, Bắc Lý, Nhân Đạo, Đồng Lý, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Nhân Khang, Nhân Chính, Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Nhân Mỹ, Phú Phúc, Xuân Khê, Tiến Thắng, Hòa Hậu). Dân số 186.900 (1999). Địa hình bằng phẳng. Sông Hồng (28 km), Châu Giang (31 km) chảy qua. Trồng lúa, đậu, lạc, đay, mía, ngô. Huyện của tỉnh Hà Nam; từ 1965, thuộc tỉnh Nam Hà; từ 1975, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh từ 1991, trở lại tỉnh Nam Hà; từ 11.1996, trở lại tỉnh Hà Nam.