Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN LONG AN

 điện xây dựng ở Huế năm 1845, đã qua nhiều lần thay đổi vị trí, chức năng và tên gọi. Khởi đầu là công trình chủ yếu trong chín toà nhà của Cung Bãi Định, nơi cử hành nghi lễ "Diễn Canh" (cày ruộng tịch điền) và nơi vua nghỉ ngơi tiêu khiển ngoài hoàng cung. Sau khi Thiệu Trị mất (11.1847), ĐLA dùng để thờ vua Thiệu Trị. Thời Duy Tân (1907 - 16), ĐLA được dời ra dựng lại ở gần Di Luân đường, dùng làm thư viện cho Quốc Tử Giám (Huế) với tên gọi Tân Thơ Viện. Năm 1923, thời vua Khải Định, dùng làm Bảo tàng Khải Định. Năm 1947, đổi thành Tàng Cổ Viện. Từ 1958 đến nay, đổi tên thành Viện Bảo tàng Huế, có khi còn gọi là Bảo tàng Cổ vật Huế. ĐLA có mặt bằng: 35,7 m × 28 m kiểu "trùng thiềm - điệp ốc" (nhà trước: bảy gian, nhà sau: năm gian).