Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỆ NINH

 huyện thuộc tỉnh Quảng Bình, thành lập từ 3.1977 do nhập huyện Lệ Thuỷ với Quảng Ninh. Từ 1.6.1990, tách trở lại hai huyện cũ (x. Lệ Thuỷ; Quảng Ninh).