Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÁI THIÊU

huyện cũ, năm 1977 nhập với Dĩ An, thành huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Miền vườn trồng các loại cây ăn quả nổi tiếng ở gần thành phố Hồ Chí Minh. X. Thuận An.