Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÀM CHỦ TRÊN BIỂN

(cg. khống chế trên biển), khả năng khống chế của hải quân một nước đối với hải quân đối phương ở chiến trường biển trong từng thời gian hoặc trong cả quá trình chiến tranh. Có LCTB về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật.