Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ DO BIỂN CẢ

một trong những cơ sở của chế độ pháp lí quốc tế về biển cả. TDBC cần phải được thực hiện theo những điều kiện được quy định trong Công ước Luật biển năm 1982 và những quy phạm khác của Luật quốc tế, đối với các nước có biển hay không có biển. TDBC theo điều 87 Công ước Luật biển 1982 gồm: a) Tự do hàng hải; b) Tự do bay; c) Tự do đặt dây cáp và ống dẫn dầu ngầm dưới biển; d) tự do xây dựng những đảo nhân tạo và những thiết bị khác được pháp luật quốc tế cho phép; đ) Tự do đánh bắt cá; e) Tự do nghiên cứu khoa học. Mỗi quốc gia thực hiện những tự do đó phải tính đến sự quan tâm của các quốc gia khác trong việc sử dụng những TDBC, cũng như các quyền được ghi nhận trong Công ước đối với hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên đáy biển và đại dương cũng như trong lòng đất dưới đáy biển và đại dương ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia.