Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯỚNG ĐÁ BIỂN SÂU

hoàn cảnh lắng đọng trầm tích ở độ sâu từ 200 - 500 m đến 2.000 - 3.000 m. Những đặc điểm đặc trưng cho TĐBS là: 1) Không tồn tại những dấu hiệu của biển nông. 2) Di tích hoá thạch không có hoặc rất nghèo nàn. 3) Thành phần sét, sét vôi, vôi trội hơn các thành phần khác. 4) Cấu tạo khối phát triển, ở phần trên có vi phân lớp. 5) Không có phân nhịp thô. 6) Có thành phần bụi vũ trụ, vv.