Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH BÌNH HÀNH

tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song. HBH có các tính chất: các cạnh đối diện bằng nhau, các góc đối diện bằng nhau, các góc kề một cạnh bù nhau, các đường chéo cắt nhau tại điểm giữa của mỗi đường.