Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ VẬT LÍ

1. Các đại lượng không đổi có mặt trong biểu thức toán học của các định luật vật lí. Vd. hằng số các chất khí R trong phương trình Clapâyrông.

2. Một số hằng số có mặt trong các định luật vật lí cơ bản, hoặc các đặc trưng của các hạt và quá trình vi mô, được gọi là HSVL cơ bản hoặc vũ trụ. Vd. hằng số vạn vật hấp dẫn, hằng số Plăng, vận tốc ánh sáng trong chân không, vv.