Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ KHÍ

hằng số vật lí tham gia trong phương trình trạng thái của 1 mol khí lí tưởng. Kí hiệu R, có giá trị 8,314 J/mol.K hay 1,987 cal/mol.K.