Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀNH

(Liliales), bộ thực vật một lá mầm, thường sống nhiều năm và có cây dạng gỗ sống hàng nghìn năm. Cây thân thảo có thân rễ hay giò. Hoa đều thường 5 vòng 3. Nhị thường 6 nằm đối diện với các mảnh bao hoa. Bao phấn mở dọc. Bộ nhuỵ thường có lá noãn, đôi khi 4-5. Có nhiều noãn trong một ô. Noãn đảo. Quả nang hay quả mọng. Hạt giàu nội nhũ. Phân bố rộng, có 287 chi, khoảng 4500 loài. Việt Nam có nhiều loài làm gia vị, làm cảnh vì có hoa đẹp; làm thuốc, vv.