Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀ NAM NINH

tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Thành lập từ 27.12.1975 do hợp nhất tỉnh Nam Hà với tỉnh Ninh Bình. Diện tích 3.763 km2. Dân số 3.157.200 (1991). Từ 26.12.1991, tách trở lại hai tỉnh (x. Hà Nam; Ninh Bình). Từ 6.11.1996, lại tách tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh: Nam Định và Hà Nam.