Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯNG TRẮC

(? - 43), thủ lĩnh dòng Lạc tướng và là nữ anh hùng trong cuộc khởi nghĩa năm 40 - 43 chống ách thống trị nhà Đông Hán (Trung Quốc). Theo truyền thuyết và thần tích, bà là trưởng nữ của Man Thiện và là chị của Trưng Nhị. Xt. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Man Thiện.