Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRUYỀN THUYẾT

truyện dân gian truyền miệng, cũng giống như thần thoại và truyện cổ tích, nhưng khác ở chỗ, TT dựa vào những nhân vật có thật, những sự việc có thật, và mang nhiều yếu tố thần kì, do người xưa tưởng tượng ra. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã có một số nhân vật lịch sử có TT như vua Hùng, Thánh Gióng, An Dương Vương, Bà Trưng, Bà Triệu. Nhiều TT lịch sử trước đây được xem như có thực và được các nhà viết sử phong kiến dùng làm tài liệu, nay cần phải gạn lọc chỉ giữ lại cái cốt lõi hiện thực. TT là bộ phận của văn học dân gian giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá của cộng đồng và là một nguồn cảm hứng nuôi dưỡng các tiểu thuyết lịch sử hiện đại.