Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XUNG ĐỐI

hiện tượng Trái Đất nằm giữa Mặt TrăngMặt Trời, hay nói cách khác khi khoảng cách góc giữa Mặt Trăng và Mặt Trời nhìn từ Trái Đất bằng 180o. Khi XĐ ta thấy trăng tròn và có thể xảy ra nguyệt thực.