Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XUẤT CẢNH

việc người, phương tiện qua cửa khẩu để ra khỏi lãnh thổ một quốc gia một cách hợp pháp. Ở Việt Nam, theo Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28.4.2000, thì người nước ngoài XC Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực. Điều 3, Nghị định số 05/2000/NĐ - CP ngày 3.3.2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì công dân Việt Nam XC Việt Nam chỉ cần có hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp lệ, không cần thị thực của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Người mang hộ chiếu hoặc giấy thông hành hay giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu XC Việt Nam qua các cửa khẩu thì phải xuất trình với lực lượng kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu.