Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XUÂN PHÂN

1. Tên tiết khí hậu (x. Tiết) thứ sáu trong năm, chỉ khí hậu trung bình trong khoảng những ngày từ 21.3 đến 4.4 hằng năm.

2. Thời điểm tâm Mặt Trời trùng với một trong hai giao điểm giữa hoàng đạo và thiên xích đạo trong chuyển động biểu kiến của mình. Ngày XP là giữa mùa xuân ở Việt Nam, ngày đó, ngày dài bằng đêm. Xt. Hoàng đạo.