Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỈ

một nghìn triệu, tức là con số 1.000.000.000 = 109.