Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC VẬT HẠT KÍN

(Angiospermae), ngành thực vật lớn nhất, chiếm hơn 60% số loài thực vật hiện có, khoảng 20 vạn loài. TVHK là đỉnh cao nhất của giới thực vật: đã có hoa thật sự, trong hoa có bầu kín đựng noãn. Hạt được hình thành trong quả khép kín. Hạt phấn rơi lên núm nhuỵ, tinh trùng theo ống phấn qua vòi đến lỗ noãn. TVHK được chia thành 2 lớp: 1) Hai lá mầm gồm 175 nghìn loài (x. Hai lá mầm). 2) Một lá mầm gồm 75 nghìn loài (x. Một lá mầm).