Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT

lí thuyết hấp dẫn tương đối (xt. Thuyết tương đối) do Anhxtanh (A. Einstein) xây dựng 1915 - 16, tổng quát hoá thuyết hấp dẫn của Niutơn (I. Newton), thoả mãn nguyên lí tương đương - sự đồng nhất định xứ của lực hấp dẫn và lực quán tính. TTĐTQ mô tả hấp dẫn như tác động của vật chất lên các tính chất hình học của không gian - thời gian, các tính chất này lại ảnh hưởng đến chuyển động của vật chất và đến các quá trình vật lí khác. Theo TTĐTQ, không gian - thời gian không còn phẳng mà trở nên cong và được mô tả bởi hình học phi Ơclit. TTĐTQ còn dự đoán được sự tồn tại của các hốc đen. Một số kết quả thực nghiệm khẳng định sự đúng đắn của TTĐTQ. Nổi tiếng nhất là hiện tượng tia sáng bị uốn cong khi đi gần các vật có khối lượng lớn, mà ta có thể kiểm nghiệm khi có nhật thực toàn phần. TTĐTQ đang được liên tục phát triển: sự tiến hoá của vũ trụ, vũ trụ giãn nở, đại thống nhất các loại tương tác cơ bản, vv. Xt. Bich beng; Hốc đen; Suy sập hấp dẫn.