Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN ĐỈNH

giao điểm trên giữa đường thẳng đứng (dây dọi) và thiên cầu. TĐ có độ cao 90o độ so với đường chân trời. Xt. Thiên cầu.