Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN ĐỂ

giao điểm dưới của đường thẳng đứng (đường dây dọi) với thiên cầu của nơi người quan sát. Xt. Thiên cầu.